Bulevar Vojvode Mišića Br.81.

11000 Beograd, Srbija

011/265-35-64;
011/265-36-78;
065/826-54-12

Dostupni 7 dana u nedelji

Pon-Pet: 08:00 - 17:00

office@aitgroup.rs

Jugoremedija – Zrenjanin

Farmaceutski objekat u Zrenjaninu sa više od 50 čistih soba, sa kontrolom interlock sistema i preko 2000 data pointa uvedenih na Desigo Insight SCADA sistem. Tipovi korišćenih programabilnih modularnih kontrolera su PXC64-U i PXC128-U sa TX-I/O modulima. Na objektu je AIT Group vršio nadzor nad: montiranjem siemens opreme, povezivanjem te opreme na oba kraja , parametriranjem, puštanjem u rad, izradom validacione dokumentacije i obukom korisnika.